26/03/2015

Kaz Reaction to Kojima Leaving While KONAMI Takes Over the Metal Gear Series ^_^)